วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

ทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์นิ้วมือ ผลงานเด็กนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ


การพิมพ์ภาพ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานที่มี

ลักษณะ เหมือนกันกับแม่พิมพ์ทุกประการ และได้ภาพที่เหมือนกันมีจำนวนตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป

การพิมพ์ภาพเป็นงานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการวาดภาพ ซึ่งการวาดภาพไม่สามารถ สร้างผลงาน

2 ชิ้น ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการได้ จึงมีการพัฒนาการพิมพ์ขึ้นมา ชาติจีน ถือว่าเป็นชาติแรกที่นำเอาวิธีการพิมพ์มาใช้อย่างแพร่หลายมานานนับพันปี จากนั้น จึงได้แพร่หลายออกไปในภูมิภาคต่างๆของโลก ชนชาติทางตะวันตกได้พัฒนาการพิมพ์ภาพ ขึ้นมาอย่างมากมาย มีการนำเอา

เครื่องจักรกลต่างๆเข้ามาใช้ในการพิมพ์ ทำให้การพิมพ์มีการ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ศิลปินชื่อ สมภพ


สร้างงานช่วงที่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำความประทับใจที่มีต่อทิวเขามาถ่ายทอดให้เห็นถึงบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กำลำลังตกดิน โดยใช้ระนาบของสีเป็นตัวถ่ายทอด
 
การพิมพ์ภาพมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้


1. แม่พิมพ์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิมพ์

2. วัสดุที่ใช้พิมพ์ลงไป

3. สีที่ใช้ในการพิมพ์

4. ผู้พิมพ์

ประเภทของการพิมพ์ การพิมพ์แบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะต่าง ดังนี้


1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการ พิมพ์ ได้ 2 ประเภท คือ

1.1 ศิลปภาพพิมพ์ เป็นงานพิมพ์ภาพเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น งานวิจิตรศิลป์


ผลงาน ไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์ เป็นผลงานที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมของกสิกรไทย


1.2 ออกแบบภาพพิมพ์ เป็นงานพิมพ์ภาพประโยชน์ใช้สอยนอก เหนือไปจากความสวยงาม ได้แก่หนังสือต่างๆ บัตรต่างๆ ภาพโฆษณา ปฏิทิน ฯลฯ จัดเป็นงาน ประยุกต์ศิลป์

ภาพโปสเตอร์หนัง Transformers Revenge Of The Fallen


2. แบ่งตามกรรมวิธีในการพิมพ์ ได้ 2 ประเภท คือ


2.1 ภาพพิมพ์ต้นแบบ เป็นผลงานพิมพ์ที่สร้างจากแม่พิมพ์และวิธี การพิมพ์ที่ถูก สร้างสรรค์และกำหนดขึ้นโดยศิลปินเจ้าของผลงาน และเจ้าของผลงาน จะต้องลงนามรับรองผลงานทุกชิ้น บอกลำดับที่ในการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ และ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ด้วย

2.2 ภาพพิมพ์จำลองแบบ เป็นผลงานพิมพ์ที่สร้างจากแม่พิมพ์ หรือวิธี การพิมพ์วิธีอื่น ซึ่งไม่ใช่วิธีการเดิมแต่ได้รูปแบบเหมือนเดิม บางกรณีอาจเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

3. แบ่งตามจำนวนครั้งที่พิมพ์ ได้ 2 ประเภท คือ

3.1 ภาพพิมพ์ถาวร เป็นภาพพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาจากแม่พิมพ์ใดๆ ที่ได้ผลงานออกมามีลักษณะ เหมือนกันทุกประการ ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป

3.2 ภาพพิมพ์ครั้งเดียว เป็นภาพพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาได้ผลงานเพียงภาพเดียว ถ้าพิมพ์อีกจะ ได้ผลงานที่ไม่เหมือนเดิม

4. แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ์ ได้ 4 ประเภท คือ

4.1 แม่พิมพ์นูน เป็นการพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บนผิวหน้าที่ทำให้นูน ขึ้นมาของแม่พิมพ์ ภาพที่ได้เกิดจาก


สีที่ติดอยู่ในส่วนบนนั้น แม่พิมพ์นูนเป็นแม่พิมพ์ ที่ทำขึ้นมาเป็นประเภทแรก ภาพพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์แกะยาง ตรายาง ภาพพิมพ์จากเศษวัสดุต่างๆ

ตัวอย่างแม่พิมพ์นูนพิมพ์


4.2 แม่พิมพ์ร่องลึก เป็นการพิมพ์โดยให้สีอยู่ในร่องที่ทำให้ลึกลง ไปของแม่พิมพ์โดยใช้แผ่นโลหะทำเป็นแม่พิมพ์ ( แผ่นโลหะที่นิยมใช้คือแผ่นทองแดง ) และทำให้ลึกลงไปโดยใช้น้ำกรดกัด ซึ่งเรียกว่า แม่พิมพ์ร่องลึกนี้พัฒนาขึ้นโดย ชาวตะวันตก สามารถพิมพ์งานที่มีความ ละเอียด คมชัดสูง สมัยก่อนใช้ในการพิมพ์ หนังสือ พระคัมภีร์ แผนที่ เอกสารต่างๆ แสตมป์ ธนบัตร ปัจจุบันใช้ในการพิมพ์งานที่เป็นศิลปะ และธนบัตร


แม่พิมพ์ร่องลึก...ทางการพิมพ์ธนบัตร เรียกว่า แม่พิมพ์เส้นนูน นั่นหมายถึงเส้นนูนแต่ร่องลึกนั่นเอง

4.3 แม่พิมพ์ฉลุ เป็นการพิมพ์โดยให้สีผ่านทะลุช่องของแม่พิมพ์ลงไป สู่ผลงานที่อยู่ด้านหลัง เป็นการพิมพ์ชนิดเดียวที่ได้รูปที่มีด้านเดียวกันกับแม่พิมพ์ ไม่กลับซ้าย เป็นขวา ภาพพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม การพิมพ์อัดสำเนา เป็นต้นSilkscreen  ผลงาน อมรรัตน์ โคตรสมบัติ
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=apichart&group=1&page=3


4.4 แม่พิมพ์พื้นราบ เป็นการพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บนผิวหน้า ที่ราบเรียบของแม่พิมพ์ โดยไม่ต้องขุดหรือแกะพื้นผิวลงไป แต่ใช้สารเคมีเข้าช่วย ภาพพิมพ์ ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์หิน การพิมพ์ออฟเซท ภาพพิมพ์กระดาษ ภาพพิมพ์ครั้งเดียว

Monoprint    ผลงาน สิริกานต์ ป้องขัน
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=apichart&group=1&page=3

5 ความคิดเห็น:

 1. ภาพพิมพ์เป็นวิชาเอกที่ได้สำเร็จมาแต่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยในขั้นสูง..แต่ก็ได้เอามาประยุกใช้ในขั้นพื้นฐานกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้ดีทีเดียวค่ะ...

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2554 19:14

  สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2554 03:45

  สวยมาก

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2554 00:09

  สวยมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 5. สวยมากกคัฟ

  ตอบลบ